Ép neo – Ép tải

Tùy thuộc vào địa chất và vị trí công trình để xác định ép cọc theo loại hình nào phù hợp. Hiện nay trên thị trường, có 2 loại hình được dùng và phổ biến nhất là Ép Tải và Ép Neo. Đặc điểm chung của 2 loại này là đều dùng giàn ép thủy […]