HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH

Thi công 25 căn nhà ở liền kề tại P. Thạnh Xuân, Quận 12, TPHCM
Thi công 25 căn nhà ở liền kề tại P. Thạnh Xuân, Quận 12, TPHCM
Thi công 16 căn nhà ở liền kề đường TX25 tại P. Thạnh Xuân, Quạn 12, TPHCM
Thi công 16 căn nhà ở liền kề
Dự án nhà ở Vetura Quận 2 – TPHCM
Dự án nhà làm việc Công an Phường 16+18 Quận 4 – TPHCM
Thi công đường điện 110KW tại Hóc Môn, TPHCM
Dự án tại TPHCM
Dự án nhà xưởng DNTN cơ khí Hoài Đức
Dự án tại TPHCM