Cọc cừ thép

Kích thước thông dụng: 400 x 125 x 13.0 (60kg/m): loại III. 400 x 170 x 15.5 (76.1 kg/m): loại IV Chiều dài: 6000 – 18000mm Giới thiệu công dụng của cọc cừ: Ngày nay trong lĩnh vực xây dựng, cọc cừ thép còn có các tên gọi khác là cừ thép, cừ Larsen, cọc […]