Đặc tính cốt thép và bê tông trong xây dựng

I. VẬT LIỆU THÉP Cường độ tính toán gốc của cốt thép Việt Nam (kg/cm2) Stt Nhóm cốt thép Theo tiêu chuẩn VN Loại cường độ Chịu kéo Ra Chịu nén R’a Khi tính cốt đai, cốt xiên Rax 1 CI 2000 2000 1600 2 CII 2600 2600 1800 3 CIII 3400 3400 2300   […]