Home / Cọc Ống Bê Tông Ly Tâm

Cọc Ống Bê Tông Ly Tâm

CỌC ỐNG BÊ TÔNG LY TÂM

CỌC ỐNG BÊ TÔNG LY TÂM ỨNG SUẤT TRƯỚC     Tiêu chuẩn: Cọc bê tông ly tâm ứng suất trước (P.C) và cọc bê tông cường độ cao ứng suất trước (PHC) được sản xuất theo tiêu chuẩn Jis A5335 – 1979 và Jis A 5337 – 1982, hoặc …

Read More »